Cựu cán bộ, giảng viên Khoa Toán

                           (Xếp theo thứ tự thời gian chuyển công tác)

 

 1.  

Tiếp

10/1983 chuyển về ĐHSP Quy Nhơn, Nghỉ hưu

 

R

 1.  

Lê Tự

Ngày 1/10/86 chuyển về sở GD Đồng Nai (Đă mất)

 

 

 1.  

Hoàng

Ḥa

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Huế. Đă nghỉ hưu

 

R

 1.  

Trần

Khánh

 

 

 

 1.  

Lê Thanh

Đă nghỉ hưu

 

R

 1.  

Trần Khánh

Hưng

Đă nghỉ hưu

 

R

 1.  

Vĩnh

Điền

Thôi việc v́ sức khỏe

 

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng

Nguyên

Công tác về NXBGD, TP Hồ Chí Minh

 

R

 1.  

Lưu Văn

Thắng

Giảng dạy tại  Hải Pḥng

 

 

 1.  

Nguyễn Trọng

Chiến

Trưởng Khoa GD Tiểu Học, ĐHSP Huế

 

R

 1.  

Lê Văn

Nhă

Phó Trưởng Ban TCNS, ĐH Huế

 

R

 1.  

Nguyễn Văn

Bàng

Mất ở Hà nội

 

 

 1.  

Nguyễn Văn

Ḥe

Phó HT Trường PT Dân Tộc

 Nội Trú, Tân Kỳ Nghệ An

0984.879.049      

 

R

 1.  

Trần Văn

Thiều

Phó Trưởng Ban KH-TC

 ĐH Huế

                              

R

 1.  

Hồ Văn

Tích

NXB Giáo Dục tại  TP Hồ Chí Minh

 

R

 1.  

Nguyễn Thanh

Tiên

Trưởng Khoa Tin, ĐHSP Huế

 

 

 1.  

Dương Quang

ĐHSP Đà Nẵng

 

R

 1.  

Trần Đ́nh

Quế

Học viện Công nghệ bưu chính viễn  thông, Km 10 Nguyễn Trăi, Hà Đông

0904.066.883

R

 1.  

Trần Đạo

Dơng

Trưởng Ban KHCN, ĐH Huế

 

R

 1.  

Lê Văn

Th́n

Ban đào tạo Đại học Huế

 

R

 1.  

Cao Thị Thục

Oanh

Nguyễn Thái Học, Huế. Đă nghỉ hưu.

                        

R

 1.  

Trần Văn

Đờ

 

 

 

 1.  

Mai Thị

Ḥa

Trường THPT Quốc Học, Huế

 

R

 1.  

Lê Bá

Long

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Km 10 Nguyễn Trăi, Hà Đông

0912.225.363

R

 1.  

Nguyễn

Hoàng

Trưởng Ban Đào Tạo

ĐH Huế

 

R

 1.  

Lê Văn

Thuyết

Trưởng Ban Sau Đại Học

ĐH Huế

 

R

 1.  

Lê Viết

Ngư

Trưởng Ban BĐCL&DA

Đại Học Huế

 

R

 1.  

Trần Văn

Thịnh

Công tác tại Thanh Hóa

 

 

 1.  

Trần

Huyên

Khoa Toán

Đại Học Sư Phạm TP HCM

 

R

 1.  

Nguyễn Hữu

Kỳ

Công tác tại Quảng B́nh

 

 

 1.  

Nguyễn Hải

Lộc

Trưởng Pḥng CTSV,

ĐH SP Huế

 

  R

 1.  

Nguyễn Văn

Mẫu

 

 

 

 1.  

Hoàng Văn

Ngô

Pḥng SĐH, ĐHSP Huế

 

R

 1.  

Lê Thị Hoài

Châu

Khoa Toán, ĐHSP TP.HCM

 

 

R

 1.  

Lê Thị Thiên

Hương

Khoa Toán, ĐHSP TP.HCM

 

R

 1.  

Nguyễn Hoàng

Nguyên

NXBGD tại TP Hồ Chí Minh

 

R

 1.  

Nguyễn

Định

Trưởng Pḥng Quan hệ QT, ĐH Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM

 

R

 1.  

Đào Hữu

Ninh

Giảng dạy tại Đà Nẵng

 

R

 1.  

Vơ Xuân

Ninh

Phó Trưởng Ban KHCN

 ĐH Huế

 

R

 1.  

Nguyễn Từ

Phúc

 Nghỉ hưu

 

R

 1.  

Lê Khánh

Tuấn

Phó GĐ Sở Giáo Dục Đào Tạo TT-Huế

 

R

 1.  

Phan Thanh

Tao

ĐHSP Đà Nẵng

 

 

 1.  

Lê Thị Mỹ

Ngọc

Giảng dạy tại Lâm Đồng

 

 

 1.  

Trần Quốc

Lợi

Chi cục Thống kê Quảng B́nh

 

 

 1.  

Tôn Thất Viễn

Tương

Giảng dạy Trường Quốc Học, Huế

 

 

 1.  

Nguyễn Thế

Dũng

Khoa Tin, ĐHSP Huế

 

 

 1.  

Nguyễn Ngọc

Hải

 ĐH Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM

 

R

 1.  

Diệp

T́nh

Giảng dạy tại Quảng Nam

 

 

 1.  

Trần

Vui

Trưởng Pḥng KHCN và ĐN Trường ĐHSP Huế