Danh sch sinh vin nhn hc bng

Nm hc 2002-2003:

I.        Mc 1: 500.000

1.     L Hoi Phng

2.     Phan Quang Nh Anh

3.     Nguyn Th Duyn

4.     Ng Kin Cng

II.     Mc 2: 200.000

1.     Hng Ngc Bnh

2.     Trn Qun K

3.     Nguyn Th Ngc Cm

4.     Hunh Tin S

5.     Cao Thanh Phng

6.     L Th Khnh

7.     Phm Quang Mn

8.     Dng Vn Kin

9.     c Thuyt

 

Nm hc 2003-2004:

I.         Mc 1: 500.000 (Dnh cho SV hc gii xut sc)

1. Hng Ngc Bnh Ton 2B

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,76

-         TBCMR: 9,56

-         Xp loi xut sc

II. Mc 2: 300.000

(Dnh cho SV hc gii xut sc v SV ngho hc gii)

1. Trn Mu Qu: Ton 4B

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,36

-         TBCMR: 9,26

-         Xp loi xut sc

2. H Vn An: Ton 3A

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,35

-         TBCMR: 9,15

-         Xp loi xut sc

3. Nguyn Th M Duyn Ton 2A

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,41

-         TBCMR: 9,31

-         Xp loi xut sc

4. L Minh Hiu: Ton 1A

Sinh vin ngho hc kh gii

 

Nm hc 2004-2005:

I. Mc 1: 500.000 (Dnh cho SV hc gii xut sc)

1. Nguyn Th Thanh Loan Ton 2A

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,68

-         Xp loi gii

2. Hng Ngc Bnh Ton 3B

-         TBCHT: 8,10

-         Xp loi gii

-         t thnh tch trong thi Olympic ton ton quc ln th 12:

+ Gii nht: mn Gii tch,

+ Gii nh: mn i s

II. Mc 2: 300.000

(Dnh cho SV hc gii)

1. Trn Th Thanh: Ton 2A

-         TBCHT: 7,98

-         Xp loi kh

2. Trn Qun K: Ton 3B

-         TBCHT: 8,62

-         Xp loi gii

3. L Th Mai Hoa Ton 4A

-         TBCHT: 8,57

-         Xp loi gii

4. L Th Chi Ton 4A

-         TBCHT: 8,47

-         Xp loi gii

5. Tn Tht T (28,5) Ton 1B

6. Vn c Trung (28,0) Ton 1A

7. V Th Thanh H (27,5) Ton 1A

 

Nm hc 2006-2007:(500.000)

1. Trần Quang Ha : Ton 4A

Sinh ngy: 24/6/2985

Thnh tch:

-         TBCHT: 8,12

-         Xếp loại giỏi

 

 

2. Trần Quang Huy: Ton 3A

Sinh ngy: 17/12/1986

Thnh tch:

-         TBCHT: 7,66

-         Xếp loại kh

3. Nguyễn Minh Hong: Ton 2B: Học bổng của Cựu SV Lớp Ton 86-90

Sinh ngy: 19/03/1987

Thnh tch:

-         TBCHT: 9,06

-         Xếp loại giỏi.

4. Nguyễn Thị Minh Khai: Ton 1B: Học bổng của Cựu SV Lớp Ton 86-90

Sinh ngy: 09/09/1988

Điểm tuyển sinh: 27,50