DanhSachUngHo.htmKỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Toán - ĐHSP Huế (1957-2007)

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CHO QUỸ HỘI KHOA VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC

 

   Note: Danh sách này xếp theo thứ tự thời gian. Cập nhật đến ngày 01/05/2007

STT

Tên cá nhân, tổ chức

H́nh thức

 ủng hộ

Ngày nhận

Ghi chú

 1.  

Lê Văn Hạp, Chủ nhiệm đề tài trọng điểm Khoa Toán, ĐHSP Huế

2.000.000 đ

12/2006

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Nguyễn Chánh Tú, CN đề tài KH cấp Bộ, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

7/2/2007

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Trần Vui, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

10/2/2007

 

 1.  

Cao Huy Linh, CN đề tài KH cấp Bộ, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

10/2/2007

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Trần Đạo Dơng, CN đề tài KH cấp Bộ, Đại Học Huế

1.000.000 đ

10/2/2007

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Phạm Hữu Anh Ngọc, Khoa Toán, ĐHSP Huế

3.000.000 đ

20/03/2007

 

 1.  

Nguyễn Mậu Nam, Khoa Toán, ĐHSP Huế

100 USD

20/03/2007

 

 1.  

Vũ Huyên, Cán bộ Pḥng GD&ĐT Tiên Phước, Quảng Nam

200.000 đ

20/3/2007

 

 1.  

Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ nhiệm đề tài cơ bản cấp NN, Khoa Toán, ĐHSP Huế

2.000.000 đ

22/3/2007

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Hoàng Tṛn, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

22/3/2007

 

 1.  

Phạm Thị Thảo, Khoa Toán, ĐHSP Huế

500.000 đ

22/3/2007

 

 1.  

Lê Văn Liêm, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

22/3/2007

 

 1.  

Lê Văn Thuyết, Ban ĐT Sau Đại Học, ĐH Huế

2.000.000 đ

28/3/2007

 

 1.  

Trần Khánh Hưng, Nguyên Trưởng Khoa Toán, Nguyên Phó  Hiệu Trưởng Trường ĐHSP Huế

200.000 đ

01/04/2007

 

 1.  

Lương Hà, Khoa Toán, ĐHSP Huế

500.000 đ

02/04/2007

 

 1.  

Lê Quang Tùng và TT Cựu sinh viên, hiện là cán bộ quản lí ngành GD&ĐT huyện Phú Vang, TT-Huế

1.000.000 đ

02/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Văn Sanh, Mahidol University, Bangkok, Thailand

1.000.000 đ

02/04/2007

 

 1.  

Trương Văn Thương, Khoa Toán, ĐHSP Huế.

500.000 đ

04/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Hoàng, Ban Đào Tạo, ĐH Huế

1.000.000 đ

04/04/2007

 

 1.  

Trần Văn Thiều, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Tài chính, ĐH Huế

500.000 đ

05/04/2007

 

 1.  

Vơ Xuân Ninh, Phó Trưởng Ban Khoa Học Công Nghệ, ĐH Huế

500.000 đ

05/04/2007

 

 

 1.  

Mai Thị Ḥa, Giáo viên Trường Quốc Học, Huế.

100.000 đ

06/04/2007

 

 1.  

Lâm Thị Hồng Liên, Giáo viên Trường Quốc Học, Huế.

100.000 đ

06/04/2007

 

 1.  

Lê Viết Ngư, Giám Đốc TT Giáo dục QP, ĐH Huế

1.000.000 đ

10/04/2007

 

 1.  

Tập thể lớp Toán Chuyên tu   Đồng Nai, Khóa 4.

1.000.000 đ

10/04/2007

 

 1.  

Trần Hữu Phước, Lê Trọng Tín, Đặng Phúc Thanh, Giáo viên Trường THPTBC Phan Bội Châu, Pleiku, Gia Lai.

500.000 đ

10/04/2007

 

 1.  

Phan Văn Danh, Khoa Toán, ĐHSP Huế

500.000 đ

11/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Thị Yến Nhi, Khoa Toán, ĐHSP Huế

1.000.000 đ

11/04/2007

 

 1.  

Tập thể lớp Toán chuyên tu Quảng Trị, Khóa 2005-2007

1.000.000 đ

11/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Trần Quang, Giám Đốc TT Tin Học, UBND Tỉnh Quảng B́nh

500.000 đ

 12/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Hải Lộc, Trưởng Pḥng TCCT-SV, ĐHSP Huế

500.000 đ

 12/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng Khoa Tiểu học,  ĐHSP Huế

500.000 đ

 16/04/2007

 

 1.  

Hoàng Văn Ngô, Pḥng SĐH, Trường ĐHSP Huế

500.000 đ

 16/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Hữu Bi, Nguyễn Khoa Từ, Nguyễn Văn Thắng, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Thị Kim Thoa, Học viên Cao học K. 8

1.000.000 đ

17/04/2007

 

 1.  

Trần Hữu Ngọ, Giám đốc Ban QLĐT Xây dựng TT-H

500.000 đ

17/04/2007

 

 1.  

Tạ Hồng Sang và TT Cựu SV ĐHH, K. 6, TP. HCM

1.200.000 đ

17/04/2007

 

 1.  

Đoàn Thế Hiếu, CN Đề tài Cơ bản cấp NN, Khoa Toán, ĐHSP Huế

2.000.000 đ

17/04/2007

Ủng hộ tổ chức hội thảo khoa học

 1.  

Hoàng Ḥa, Cựu CB Khoa Toán.

500.000 đ

17/04/2007

 

 1.  

Cao Thi Thục Oanh, Cựu cán bộ Khoa Toán

200.000 đ

18/04/2007

 

 1.  

Lê Văn Cần, Tổ Toán Trường PTTH Nguyễn Trường Tộ, Huế

450.000đ

18/04/2007

 

 1.  

Lớp Cao học ĐS-LTS K14

600.000đ

19/04/2007

 

 1.  

Lớp Cao học K13

600.000đ

19/04/2007

 

 1.  

Tổ Toán  Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế (người trao Đinh Văn Lương).

600.000đ

20/04/2007

 

 1.  

Hoàng Tṛn, CBGD Khoa Toán

2.000.000đ

20/04/2007

Lần 2

 1.  

Nhóm CĐSP Nha Trang (anh Tạ Quang Sơn đại diện)

500.000đ

20/04/2007

 

 1.  

Tập thể lớp cao học Toán Chuyên ngành LL và PP GD Toán K14

1.000.000đ

20/04/2007

 

 1.  

Văn Nam CBGD, Khoa Toán ĐHSP Huế

200.000đ

20/04/2007

 

 1.  

Lớp Toán hệ chuyên tu Đồng Nai Khóa 2

1.000.000đ

20/04/2007

 

 1.  

Đỗ Hữu Vị, Lê Thị Vui, Nguyễn Túy, Đặng Yến, Lê Văn Cường, Cựu SV Khóa 78

1.000.000 đ

21/04/2007

Dùng để tặng học bổng

 1.  

Tập thể lớp Toán chuyên tu Quảng Trị, Khóa 2005-2007

2.000.000 đ

21/04/2007

Lần 2

 1.  

Văn Đức Thảo, HT Trường THPT Kon Tum (K. 1976)

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Văn Kia, Sở GD&ĐT Kon Tum

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Hoàng Xuân Cảnh, Sở GD&ĐT Kon Tum

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Trần Nguyễn Khánh Linh, Khoa Toán, ĐHSP Huế (Khóa 02-06)

200.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Văn Bằng, Cựu CB Khoa Toán

100.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Trần Huỳnh Đức, Cựu SV Khóa 1990

100.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Trịnh Đạt, Trưởng Pḥng KH-TC ĐHSP Huế

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Lê Viết Mạnh, Trường THPT Phan Đ́nh Phùng

100.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Lê Phước Sơn, Ban Đào Tạo ĐH Huế (K.2003)

100.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Vũ Đ́nh Chinh, Ban Bảo đảm chất lượng, ĐH Huế

50.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Dương Mạnh Hùng, PT dân tộc nội trú, Quảng Trị (K.1990)

200.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Học viên cao học Khóa 15

1.500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1982 – 1986

2.000.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1982 – 1986

(đại diện Minh Tâm)

2.000.000 đ

21/04/2007

tặng 4 suất học bổng cho SV nghèo vượt khó

 1.  

Cựu SV Khóa 1982 – 1986, đang ở nước ngoài.DanhSachUngHo.htm

1.000.000 đ

22/04/2007

tặng 2 suất học bổng cho SV nghèo vượt khó

 1.  

Lê Bá Long, Cựu giảng viên

1.000.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Lớp cao học giải tích Khóa 14

(đại diện Phan Hồng Tín)

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Lớp cựu sinh viên

Khóa 1979 - 1983

2.000.000 đ

+ quà tặng

21/04/2007

 

 1.  

Trần Hữu Giả, cựu sinh viên Khóa 1979 - 1983

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Thái Trung, cựu sinh viên Khóa 1979 - 1983

200.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Cựu SV khoa Toán đang công tác tại Quảng Nam, (đại diện Nguyễn Văn Lộc)

2.000.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Cựu SV khoa Toán đang công tác tại Trường CĐSP Quảng Trị, (đại diện Phan Thúy Lâm)

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Lê Văn Th́n, Ban đào tạo ĐHHuế

500.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Cựu SV  khóa 1988 - 1992

2.000.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Dũng, cựu SV khoa Toán hiện đang công tác  tại bưu điện Đà Nẵng

200.000 đ

21/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Linh ,cựu SV Khóa 1978-1982

2.000.000 đ

+ quà lưu niệm

21/04/2007

 

 1.  

Tổ Toán Trường chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng

500.000 đ

+ quà lưu niệm

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1973 - 1977

500.000 đ

22/04/2007

tặng học bổng

 1.  

Cựu SV khóa 1982 - 1986

2.000.000 đ

22/04/2007

(Lần 2)

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1995-1999

2.500.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1981-1985

1.100.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1975-1979

3.000.000 đ

22/04/2007

tặng 3 suất học bổng cho SV xuất sắc

 1.  

Giáo viên Toán đang công tác tại thành phố Đà Nẵng,đại diện Lê Phú Kỳ (Trường THPT Phan Chu Trinh – Đà Nẵng)

2.000.000 đ

+ bức tranh

22/04/2007

 

 1.  

GV Toán đang công tác tại tỉnh Ninh Thuận, đại diện Trần Đ́nh Toản (Trường THPT Trường Chinh Ninh Sơn Ninh Thuận)

200.000 đ

+ bức tranh

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1983 – 1987, đại diện Đỗ Văn Pḥng

3.100.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa

1976-1980.

2.300.000 đ

+ Hoa

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1979-1983, đại diện Lê Văn Duẫn

1.000.000 đ

22/04/2007

tặng học bổng cho SV học tốt vượt khó

 1.  

Cựu SV Khóa 1987 -1991, đại diện Hồ Vũ Mộng Khuyên

1.000.000 đ

+ Hoa

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1984 -1988

1.000.000 đ

+ Hoa

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1989 -1993, đại diện Vũ Trinh

2.700.000 đ

+ Hoa

22/04/2007

 

 1.  

Trương Văn Điềm, Cựu SV Khóa 1976 -1980.

500.000 đ

 

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1990 -1994, đại diện Lê Triều Sơn.

1.000.000 đ

 

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 2000 - 2004

quà lưu niệm

 

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1973 -1977, đại diện Phan Hữu Thiềm

quà lưu niệm

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán B Khóa 1980-1984, đại diện Nguyễn Tấn Giao

500.000 đ

+ quà lưu niệm

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán – Tin Khóa 1992 -1996, đại diện lớp trưởng Nguyễn Đăng B́nh.

1.800.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1985 - 1989, đại diện Đinh Văn Hùng, Nguyễn Tấn Tường.

1.000.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1985-1989, đại diện Nguyễn Đăng Ngưng, Thân Trọng Duy Thạc (Pḥng GD ĐT Hải Châu TP Đà Nẵng)

500.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán Khóa 1977 -1981, đại diện Nguyễn Thị Xuân Lài (Trường THPT Phan Đăng Lưu Huế)

2.000.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Đỗ Khế, cựu SV Khóa 1963 – 1967, đơn vị công tác : Nữ Trung Học Nha Trang, THPT Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn Quảng Nam

500.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Tập thể Lớp Toán A Khóa 1980 - 1984, đại diện Tràn Quốc Thắng

1.700.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1999 – 2003

1.000.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Khóa 1996 - 2000

800.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV Lớp Toán CT

Khóa 1972 - 1975

500.000 đ

+ Hoa

22/04/2007

 

 1.  

Cựu SV đang công tác tại Trường THPT Tiểu La (Thăng B́nh Quảng Nam).

400.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Phan Tiềm , hiệu trưởng Trường THPT Hesmann Đà Nẵng, Cựu SV Khóa 1978-1982

500.000 đ

+ quà lưu niệm

22/04/2007

 

 1.  

Vơ Viết Tính, Cựu SV Khóa 1998

100.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Nguyễn Nhật Phương, Cựu SV Khóa 1998

100.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị

500.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

Lê Thi Xuân Liên, Trường CĐSP Quảng Trị

500.000 đ

22/04/2007

 

 1.  

 Lê Thi Hoài Châu, Cựu cán bộ của Khoa đang công tác tai ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

300.000 đ

24/04/2007

 

 1.  

Lê Chí Vy, GV Trường THPT Buôn Mê Thuột DakLak, Cựu SV Khóa 1975-1979

500.000 đ

24/04/2007

 

 

 

 

 

 

 


Mọi liên lạc xin gửi về: PGS. TS. Lê Văn Hạp, Khoa Toán, ĐHSP Huế, 32 Lê Lợi, Huế. ĐT: 054-823393.