QUỸ HỌC BỔNG ĐANG HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN KHOA TOÁN

 

Hàng năm, vào dịp khai giảng năm học, Khoa tổ chức phát học bổng cho các sinh viên khoa Toán có thành tích học tập xuất sắc, giỏi và rèn luyện tốt. Mỗi năm có khoảng 4- 8 học bổng được trao gồm hai loại: xuất sắc 500.000 đồng ; giỏi :200.000-300.000 đồng.  Từ năm 2002 đến nay Khoa đă cấp phát được 31 suất học bổng  với tổng số tiền là 10.600.000. Nguồn cấp phát HB lấy từ Quỹ đóng góp của CB khoa Toán và từ tiền đóng góp của cựu SV các khóa  73-77, 75-79, 76-80, 77-81,  78-82, 82-86, 83-87, 86-90, 89-93.

 

Hiện nay Khoa Toán vẫn tiếp tục duy tŕ việc cấp phát học bổng cho SV xuất sắc, giỏi của Khoa hàng năm gồm các loại với số lượng như sau:

 1) Học bổng của Khoa Toán: 4-6 suất , mỗi suất 500.000đồng 

 2) Học bổng của Tập thể cựu SV khóa  86-90: 2 suất với tổng sổ tiền là : 1.000.000 đồng ( HB này đă được cấp phát lần đầu tiên cho hai SV đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2005-2006) và hiện đang tiếp tục duy tŕ.

 

Huế ngày 23/5/2007

    Trưởng Khoa

PGS. TS Lê Văn Hạp